Vele Belgische
kinderen leven
in armoede

Maar samen kunnen wij daar iets aan doen !!!